Регистрация на ООД: Може ли управителят да е различен от собствениците

Регистрация на ЕООД Бизнес

Всяка регистрацията на ООД (Дружество с ограничена отговорност), а в последствие и неговото управление, играят ключова роля в успешното водене на бизнес операциите и развитието на бизнеса.

Като форма на организационен модел, ООД популярен избор не само в България, но и във много държави, тъй като предоставя на собствениците гъвкавост и ограничена отговорност.

В същото време, макар регистрацията на ООД да е много лесна, в последствие се изисква ефективно управление. Ето защо е от голямо значение кой ще изпълнява длъжността управител на дружеството.

Може ли при регистрация на ООД управителят да не е собственик и акционер в дружеството

Много хора биха искали да разберат дали при регистриране на ООД (Дружество с ограничена отговорност), управителят на фирмата може да бъде лице, различно от собствениците на дружеството.

Отговорът на този въпрос е да. Основният акционер или акционерите на ООД могат да назначат управител, който ще бъде отговорен за ежедневното управление на фирмата, като този управител може да няма общо със собствеността върху дружеството (можете да научите повече по тази тема като посетите TechLex.bg).

Какви ще са основните отговорности и задачи пред управителя на ООД

Управителят на ООД обикновено се избира при регистрацията на дружеството и ще трябва да изпълнява следните задачи:

  • Ще трябва да ръководи ежедневните операции на дружеството;
  • Ще трябва да представлява фирмата пред трети лица и органи на властта;
  • Ще трябва да прилага на практика и да изпълнява решенията, взети от акционерното събрание.

След като управителят бъде назначен, той трябва да бъде регистриран в Търговския регистър и в Националната агенция за приходите (НАП). В зависимост от статута и актовете на дружеството, управителят може да бъде назначен за неопределено време или за конкретен срок.

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  Преобразете кухнята си с магията на абсорбаторите

Само при регистрацията на ООД ли може да се избере управител или може по всяко време

Управител на ООД трябва да се посочи задължително по време на регистрацията на дружеството, но това не означава, че той не може да бъде сменен – напротив. Това може да стане по всяко време, стига да не е упоменат някакъв конкретен срок, за който въпросният управител е назначен. 

Трябва да се каже, че този модел на управление всъщност е доста обичайна практика при много ООД, тъй като той позволява на собствениците да се фокусират върху стратегическите аспекти на бизнеса, докато ролята на управител, да се грижи за дневната оперативна дейност, може да бъде оставена в ръцете на професионалисти и експерт в областта.

VIPS.bg: Виртуална Информационна Публична Система
Add a comment