Линк билдинг – какво представлява процесът по набавяне на връзки?

Дигитален маркетинг

Линк билдингът е метод, чрез който се установяват връзки между различни уебсайтове. Тази практика има за цел да увеличи авторитета на даден сайт в онлайн пространството. Когато други уебсайтове поставят връзки към даден сайт, това действие сигнализира на търсачките, че даденият сайт е ценен и има полезно съдържание, което може да бъде от полза за потребителите.

За да разберте по-лесно какво представлява линк билдинг процеса, предствавяме таблица:

Важни Аспекти на Линк БилдингДейности във ВреметоПолезни Съвети
Избор на Подходящи УебсайтовеНачална Фаза: 0-3 месеца– Постоянно следете качеството на
уебсайтовете, от които получавате
връзки
Оценка на Качеството на ВръзкитеСреден Етап: 3-6 месеца– Диверсифицирайте източниците на
връзки за по-естествен и разнообразен
профил
Планиране на СтратегиятаПоддръжка и Оптимизация:– Избягвайте спамни или ниско-
6+ месецакачествени връзки
– Акцентирайте върху качеството на
съдържанието, което предлагате на
другите уебсайтове

Източник: LinkBilding.com – сайт за изграждане на връзки

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  Дигитални канали за реклама през 2024 - какво трябва да знаем?
VIPS.bg: Виртуална Информационна Публична Система
Add a comment